U Studenac i Istarski po spizu i nagrada je blizu!


MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
SREDIŠNJI URED SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU, ZABAVNE I NAGRADNE IGRE
Zagreb, Boškovićeva 5
Predmet: PRAVILA NAGRADNE IGRE „2064 poklon bonova“

Članak 1.
Priređivaĉ, Studenac d.o.o., Četvrt Ribnjak 17, 21 310 Omiš, priređuje Nagradnu igru pod
nazivom „2064 poklon bona“ u razdoblju od 19.09.2019. do 19.10.2019. do 10h i to za
sve kupce u svim prodavaonicama trgovačkog lanca Studenac i trgovačkog lanca Istarski
supermarketi. Ovim pravilima uređuje se način provedbe i uvjeti sudjelovanja u
promotivnoj aktivnosti, te dodjela nagrada te druga pitanja važna za sudjelovanje u njoj.
Članak 2.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe pripređivača, te unapređenja i prodaje
proizvoda u maloprodajnim objektima Studenac d.o.o., Četvrt Ribnjak 17, 21310 Omiš I Istarski supermarketi d.o.o., Partizanska 13, Poreč
Članak 3.
U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača, kao niti članovi njihovih užih obitelji. Članovima uže obitelji smatraju se: supruţnik i srodnici po krvi u pravoj liniji.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi kupci Studenca d.o.o. i kupci Istarskih supermarketa d.o.o. koji za vrijeme trajanja promocije u trgovinama Studenca i Istarskih supermarketa kupe robe u minimalnom iznosu od 40,00 kn.
Ispunjavanje kupona - Ukoliko kupac ostvari pravo na sudjelovanje u promociji na blagajni će mu se isprintati kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju Nagradne igre na koji kupac unosi slijedeće podatke: Ime i prezime, Adresa, Broj mobitela.
Sudionik Nagradne igre koji pogrešno i nepotpuno ispuni tražene podatke nema pravo na nikakvu nagradu. Sudionik Nagradne igre mora čuvati originalan račun temeljem kojega je izvršio prijavu za nagradnu igru do trenutka preuzimanja nagrade.
Članak 5.
Nagrade nagradne igre su:
Nagradni fond je MPC 206.400,00 kn uključen Pdv, koji se sastoji od 2064 poklon bonova pojedinaĉne vrijednosti 100kn.
516 prodavaonica x 400,00 kn (4 x 100,00 kn poklon bonova u svakoj prodavaonici)
Pravilno ispunjeni kuponi se predaju u svako prodajno mjesto Studenca d.o.o. i Istarskih supermarketa d.o.o. do 19.10.2019.do 10h.
Članak 6.
Javno izvlačenje dobitnika nagrada obavit će se u svim Istarskim supermarketima i Studenac prodavaonicama 19.10.2019. u 11:00 h.
Dobitnici nagrada o dobitku bit će obaviješteni na Internet stranici www.studenac.hr i
www.marketis.hr telefonom u roku od 8 dana od izvlačenja, odnosno i pisanim putem prema opisu iz Članka 7., a nagrade mogu preuzeti u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti sukladno pravilniku priređivanju nagradnih igara.
Ispravnost izvlačenja nadzirat će komisija sastavljena od dva člana zaposlenika i dva kupca.
Članak 7.
Ukoliko dobitnik nagrade nije u propisanom roku podigao nagradu, biti će pismenim putem obaviješten o dobitku, a naknadni rok za preuzimanje nagrade je 10 dana od dana primitka pismene obavijesti o dobitku.
Prilikom preuzimanja nagrade potrebno je predočiti osobnu iskaznicu i original računa sa serijskim brojem na kojem je ostvarena kupnja.
Članak 8.
Dobitnici nagrada svojim sudjelovanjem u Nagradnoj igri pristaju da se njihova imena i fotografije koriste u promidžbene svrhe.
Članak 9.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.
Nagradna igra se može prekinuti u sluĉaju više sile.
Nagrade se ne mogu zamjeniti za novac.
U slučaju da se na nagradnu igru prijavi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradni fondom, nagrade će se dodjeljivati prema utvrđenom redoslijedu nagrada u nagradnom fondu dok se ne izvuku svi dobitnici.
U slučaju spora između sudionika i priređivaĉa nadležan je Općinski sud u Splitu.
Članak 10.
Ova pravila biti će objavljena na web stranici www.studenac.hr i www.marketis.hr po dobivenom odobrenju i primjenjuju se od dana objave do dana preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Dobitnici nagrade poklon bona u vrijednosti od 100,00 kn za kupovinu na prodajnim mjestima Istarskih supermarketa d.o.o. na području Republike Hrvatske su:

Pronađite Vama najbližu trgovinu odabirom s liste.