About us

Naziv i skraćeni naziv tvrtke:
Istarski Supermarketi društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i turistička agencija/Istarski Supermarketi d.o.o.

Sjedište tvrtke:
Partizanska 13, 52 440 Poreč

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Pazinu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: 040336980

OIB: 24351550672

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva uplaćen u cijelosti: 520.000,00 kuna,

Član uprave društva:
Vedran Banovac, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Ivica Milotić

Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa:
IBAN: HR 4123800061110021448, otvoren kod IKB Umag d.d.

Pronađite Vama najbližu trgovinu odabirom s liste.